GOLD MÓDA s.r.o.
...pracovné odevy a OOPP už 25 rokov..
Moyzesova 417/14
958 01 Partizánske
 
IČO: 46005412
DIČ: 2023181556
IČ DPH: SK2023181556
 
Chránená dielňa
 

Predajňa:

OD Vtáčnik

Štefana Moyzesa

971 01 Prievidza

0918 844 167 

 

Ekonomické a výrobné oddelenie

Zuzana Bujnová

bujnova@goldmoda.sk

0908 500 259

 

Obchodné oddelenie:

Branislav KABÁT
(obchodný zástupca)
branislavkabat@goldmoda.sk
0905 925 820

 

Michal UHLÁR
(obchodný zástupca)
uhlar@goldmoda.sk
0918 520 577

 

Grafické oddelenie:

Ing. Petra Straková
tvorba a realizácia grafických lôg pre pracovné odevy

-Be original- design
goldmodapartizanske@gmail.sk
0910 993 370

 

O firme GOLD MÓDA s.r.o.    chránená dielňa

Firma GOLD MÓDA s.r.o. vznikla ako malá rodinná dielňa a 18. októbra 1994 začala produkovať v Partizánskom odevy. Výrobným programom bolo zákazkové šitie, prevažne dámske šaty, kostýmy a blúzky. Lacný a často menej kvalitný textil z Ázie spôsobil v deväťdesiatych rokoch na obchodných pultoch nadbytok tovaru.

Stáli sme pred otázkou, čo bude s naším nasadením, elánom a chuťou podnikať. V roku 1997 padlo rozhodnutie a firma zmenila svoje zameranie. Začiatkom roka 1998 sa začala orientovať na výrobu pracovného oblečenia. Postupne sme rozšírili podnikanie na predaj obuvi, tričiek, mikín, rukavíc a ďalších špeciálnych komponentov z portfólia OOPP. Veľmi nás teší, že našu prácu môžete vidieť aj v nemocnici či u svojho lekára. V roku 2007 sme sa presťahovali do nových priestorov na Moyzesovej ulici v Partizánskom. Tieto priestory nám umožnili modernizáciu výroby. V roku 2017 sme opätovne výrazne modernizovali výrobné stroje, aby sme zvýšili kvalitu a produkciu našich výrobkov, ktoré tak spĺňajú tie najprísnejšie kritériá. Naše investície pokračovali aj v roku 2020, keď sme rozšírili svoju činnosť o výrobu grafických lôg pre pracovné odevy. V súčasnosti pracujeme na novej designovej značke voľnočasových odevov -Be original-. 

V ďalšom období je cieľom firmy stabilizovať svoje postavenie na trhu v Slovenskej republike a rozšíriť objem výroby pri dodržaní všetkých parametrov dnes už tradičnej kvality. Máme ambície investovať do ďalšej infraštruktúry či už skladovacích priestorov, alebo strojných výrobných zariadení.

masina

Zaujímavé údaje

Za 25 rokov existencie firmy sme použili:

  • 3 000 000 bežných metrov látky, ktorou by sme omotali našu planétu presne 75-krát,
  • prišili sme 8 580 000 gombíkov,
  • vyrobili sme 660 000 kvalitných súprav,
  • takmer ku každej súprave sme vyexpedovali kvalitnú obuv, rukavice, chrániče sluchu či respirátory.

 

Ďakujeme, tím GOLD MÓDA s.r.o. V našich odevoch sa budete cítiť dobre.

 

Naša chránená dielňa vám poskytne náhradné plnenie v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, z ktorého vyplýva povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.
Ak túto podmienku nespĺňate, ste povinní odviesť odvod za nesplnenie tohto podielu úradu práce vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce za každú chýbajúcu zdravotne postihnutú osobu (za rok 2015 táto suma predstavuje 1019,66 €).
Ak zamestnávateľ nemôže z rôznych príčin zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, má v zmysle zákona právo plniť povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím nasledujúcimi náhradnými spôsobmi:
- zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím,
- úhradou odvodov,
- vzájomnou kombináciou predchádzajúcich spôsobov a zamestnávania podľa § 63 ods. 1 písm. d zákona.
Zamestnávateľ môže zadať zákazku:
- chránenej dielni, prípadne odobrať výrobky a služby minimálne vo výške 0,8-
násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 1. až 3. štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom je zamestnávateľ povinný plniť podľa § 63 odsek 1 písmeno d odoberanie výrobkov a služieb (v roku 2015 bola minimálna hodnota na zadanie zákazky alebo odobranie výrobkov vo výške 906,37 € na jedného zamestnanca so zdravotným postihnutím).
Výhodnejšie je teda náhradné plnenie, než platenie odvodov štátu. Týmto spôsobom ušetríte svoje financie, účelne využijete svoje zdroje a získate za ne tovar alebo službu, ktorú potrebujete.